Tekst Udona Boerema

pro1


Als drager voor mijn schilderijen gebruik ik ongeprepareerd linnen met een grove weving waarbij deze textuur doorwerkt in de beschilderde gedeelten van het schilderij. Door het linnen met transparant prepareermiddel te behandelen kan ik hierdoor de mate waarin de verf door het linnen wordt geabsorbeerd reguleren. De verf die ik gebruik is op basis van pure acrylaat die ik met water sterk verdun. Hiermee bereik ik transparantie en gelaagdheid maar ook wendbaarheid en tenslotte, het effect van vluchtigheid.
Vluchtigheid en transformatie zijn dynamische termen die in het landschap te ervaren zijn maar ook tijdens het schilderproces. Een delicaat proces waarbij de materialiteit van drager, verfsubstantie, kwasten en beweging of het manuele gebaar overgaat in een betekenis. Dat verf overgaat in figuratieve illusie, dat verf oplost in een wolk of in een steen maar dat die steen ook oplost in de concreetheid van alleen verf, drager en gebaar.
Dat is wat ik in het schilderen beoog; transfiguratie.

As a canvas for my paintings I use unprepared, course linen whereby the texture of the linen emerges through the painted parts of the painting. By preparing the linen with transparent grounder, I can regulate the amount of paint that gets absorbed by the linen. I use acrylic based paint that I dilute liberally with water. By doing this, I can achieve the transparency and layering quality that is evident in my paintings but also the qualities of maneuverability and especially the ephemerality and the transience of those landscapes.
Ephemerality, volatility, transience and transformation are dynamic terms that can be experienced in a landscape but also in the process of painting. It is a delicate process in which the the material of the canvas, the consistency of the paint, the manual gestures in which the brushes are used, all emerge to create its own meaning. All those elements merge into a figurative illusion in which the paint evaporates into a cloud or a rock but the rock also evaporates into the realities of only the paint, canvas and gestures.
That is my intention when painting: transfiguration.